Leczenie nienaprawialnych uszkodzeń łękotki stawu kolanowego

leczenie nienaprawialnych uszkodzen lekotki stawu kolanowego

Leczenie NIENAPRAWIALNYCH USZKODZEŃ ŁĘKOTKI STAWU KOLANOWEGO u młodych aktywnych ludzi i sportowców z użyciem BIO-DEGRADOWALNEGO IMPLANTU ŁĘKOTKOWEGO zatrzymuje rozwój zmian zwyrodnieniowych.

Prezentujemy przypadek młodego pacjenta z uszkodzeniem łękotki przyśrodkowej i przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kolana.

  • Wskazania do zastosowania implantu łękotkowego:
  • Ból utrudniający chodzenie oraz uprawianie sportów
  • Okresowe bloki kolana
  • W MRI uszkodzenie łękotki
  • Wiek od 18-50 lat
  • Brak możliwości naprawy łękotki w trakcie artroskopii
  • Uszkodzenie łękotki z zachowaniem rogu przedniego i tylnego
  • Stabilny staw – zachowane więzadła kolana

Uszkodzenie łękotki u młodych i aktywnych pacjentów jest częstą przyczyną artroskopii kolana. W przypadku braku możliwości naprawy łękotki i jej usunięciu będzie to prowadziło do szybkiego rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Dlatego jedną z opcji leczenia i zatrzymania rozwoju zmian degeneracyjnych kolana jest biologiczna metoda zastąpienia uszkodzonej łękotki biodegradowalnym implantem, który ma na celu wypełnić ubytek i przebudować się w tkankę przypominającą łękotkę. Jest to obecnie najskuteczniejszych metoda leczenie rozległych i nienaprawialnych uszkodzeń.

W trakcie zabiegu usuwa się uszkodzoną łękotkę i zastępuję odpowiednio dopasowanym implantem łękotkowym. Do implantacji używa dedykowanych „kotwic”, które trwale mocują implant. Z czasem dochodzi do bioresorpcji, przebudowy implantu i zastąpienia go tkanką łączną o właściwościach mechanicznych zbliżonych do łękotki.
Po zabiegu pacjent przechodzi dedykowany protokół rehabilitacyjny i po 6 tygodniach chodzi z pełnym obciążaniem. Następnie rozpoczyna się medyczny trening funkcjonalny celem powrotu do całkowitej sprawności.

Pełny powrót do sportu możliwy jest po 6 miesiącach od operacji gdy łękotka w pełni się zregeneruje.