Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 8.00-21.00
SportoKlinik

Usługi

Fizykoterapia

Fizykoterapia jako jedna z form fizjoterapii działa na organizm poprzez  poprawę sprawności narządów, zmniejszenie  bólu i stanów zapalnych oraz poprawiając funkcjonowanie układu nerwowego.  Wykorzystuje do leczenia bodźce fizykalne takie jak: prąd elektryczny, ultradźwięki,  światło, pole magnetyczne . Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Stosuje się  ją kiedy zawiodły inne formy leczenia. Metoda ta może być także łączona z terapią lekami.

Początki fizykoterapii sięgają zamierzchłej przeszłości (460-380 p.n.e.) Wtedy jej stosowanie ograniczało się do wykorzystywania leczniczego wpływu wód mineralnych (stosowanych w sanatoriach do dzisiaj)  promieni słonecznych czy naturalnych źródeł prądu elektrycznego jakimi były niektóre gatunki ryb przykładane do ciała. Obecnie do aplikowania bodźców fizykalnych służą specjalnie konstruowane urządzenia i aparaty, spełniające określone normy techniczne, dające możliwość precyzyjnego ich dawkowania i zapewniające wysokie bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

Najlepsze efekty w leczeniu różnych  dolegliwości daje tzw. leczenie skojarzone, polegające na zastosowaniu kilku form terapii w  czasie jednego spotkania w gabinecie fizykoterapeutycznym. Można stosować elektroterapie z magnetoterapią, ultradźwięki i elektroterapię oraz wiele innych kombinacji  zabiegów.  Ważne jest, aby łączyć zabiegi, do których nie ma przeciwwskazań. Istotny jest odpowiedni dobór formy i dawki zabiegu, który powinien być indywidualnie dostosowany do okresu choroby, stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących pacjenta.

Niektóre zabiegi z zakresu fizykoterapii nie wymagają wcześniejszego przygotowania. Przykładem jest magnetoterapia, którą można wykonywać w ubraniu, a nawet wtedy, kiedy na kończynie znajduje się opatrunek gipsowy. W przypadku elektroterapii, laseroterapii czy ultradźwięków wymagane jest odsłonięcie tej części ciała, która będzie poddawana zabiegowi. Zarówno magnetoterapia jak i laseroterapia nie powodują żadnych odczuć. Inne bodźce takie jak prąd elektryczny podrażniają zakończenia nerwów czuciowych. Może to być odbierane jako mrowienie lub szczypanie. Bardzo silne odczucia, takie jak pieczenie czy ból, podczas wykonywania zabiegów, są nieprawidłowe i należy je bezzwłocznie sygnalizować. Zabiegi z zakresu elektroterapii powodują powstanie odczynu w postaci zaczerwienienia w   miejscu, w którym do skóry przyłożona była elektroda. Jest to zjawisko prawidłowe. Odczyn ten ustępuje w ciągu kilkudziesięciu minut.

 

SportoKlinik

Partnerzy