Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 8.00-21.00
SportoKlinik

Usługi

Leczenie operacyjneLeczenie operacyjne

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonujemy w klinice: NZOZ “Ortopedicum” ul. Koło Strzelnicy 3, Kraków

 

Staw kolanowy
Artroskopia operacyjna7 000 PLN
Artroskopowe szycie łąkotki6 500 PLN + koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, rekonstrukcja MPFL9 000 PLN
Artroskopowa synowektomia6 500 PLN
Ostra naprawa więzadła krzyżowego przedniego

Internal – Bracing

12 000 – 15 000 PLN
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu12 000 PLN + koszt implantów
Ostra naprawa uszkodzonego MCL. Naprawa uszkodzonego więzadła przyśrodkowego /MCL/ lub bocznego /LCL/9 000 PLN+ koszt implantów
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów14 000 PLN
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL11 500 PLN + koszt implantów
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL13 000 PLN + koszt implantów
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL11 500 PLN
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki13 000 + koszt implantów dodatkowych powyżej
jednego
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL13 500 PLN
Resekcja torbieli Bakera3 900 PLN
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”6 500 PLN
Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”6 500 PLN
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit12 000 PLN
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek15 000 PLN
Plastyka chrząstki:
Mozaikoplastyka9 000 PLN
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego9 000 PLN
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem
biowchłanialnych pinów
9 000 PLN
Artroskopowa naprawa ubytków chrząstki10 000 PLN + koszt ewentualnych
implantów/Hyalofast, JointRep/ChondroGide
Osteotomia podkolanowa HTO12 000 PLN + koszt implantu
Osteotomia kości udowej – DFO9000 PLN + koszt implantu
Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki8 900 PLN
Endoproteza stawu kolanowego22 000 – 25 000 PLN
Endoproteza jednoprzedziałowa kolana22 000 – 24 000 PLN
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych20 200 PLN + koszt implantu + ew. koszt materiałów
kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap14 400 od  19 400 PLN + koszt implantów
Artrotomia z synowektomią6 500 PLN

 

Staw skokowy
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego6 500 PLN
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości
skokowej, os trigonum
6 500 PLN
Jednoczasowa artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego7 050 PLN
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych operacjach, naprawa masywnych
uszkodzeń
8 450 PLN
Artroskopia oraz rekonstrukcja więzadeł, stabilizacja stawu skokowego9 550 PLN
Artroskopowa naprawa chrząstki stawowej w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej7 000 PLN + koszt ew. membrany
Rekonstrukcja ognisk martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem ubytków kostnych oraz rekonstrukcją chrząstki8 600 PLN
Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego- artroskopowa lub na otwarto9 650 PLN
Osteotomie korekcyjne goleni9 600 PLN
Osteotomie korekcyjne pięty6 700 PLN
Synowektomia, usunięcie błony maziowej ze stawu skokowego7 300 PLN
Artroskopia stawu podskokowego6 250 PLN
Rekonstrukcja więzadeł stawu podskokowego, stabilizacja stawu8 900 PLN
Korekcja koślawości stępu i stopy implantem w stawie podskokowym6 500 PLN
Endoskopia kaletki ścięgna Achillesa, plastyka deformacji guza piętowego, pięta Haglunda6 500 PLN
Tenoskopie mięśni stopy6 500 PLN
Rekonstrukcje mięśni4 000-5 700 PLN
Transfery mięśni, leczenie stopy opadającej6 500 PLN
Leczenie palucha koślawego (halluxa) – implaty tytanowe9 000 PLN
Leczenie palucha koślawego w obu stopach12 000 PLN
Leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palca stopy6500 PLN

 

Staw ramienny
Artroskopia diagnostyczna barku6 500 PLN
Artroskopia operacyjna9 500 PLN
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto8 000 PLN
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów6 900 PLN
Artroskopowa naprawa stożka rotatorów10 000 PLN + koszt implantów
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych11 900 PLN
Korekcja niestabilności barku klasyczna6 500 -7 500 PLN
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)9 550 PLN+ koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku)
z reimplassage
9 550 PLN+ koszt implantów
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II11 000 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)6 900 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa9 000 PLN
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego8000 PLN
Endoproteza barku – połowiczna15 400 PLN
Endoproteza barku- całkowita17 300 – 22 000 PLN
Endoproteza barku – odwrócona18 400 – 22 000 PLN
Akromioplastyka klasyczna6 500 PLN
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka
kruczego)
10 500 PLN
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego11 550 PLN
Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego7 150 PLN

 

Staw biodrowy
Endoproteza16 400 – 21 500 PLN
Endoproteza rewizyjna biodra- wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej20 500 PLN + koszt implantu + koszt materiałów kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap
II etap
14 700
od  19 800 PLN
Biodro trzaskające6 500 PLN
Artroskopia – leczenie konfliktu panewko-udowego9 550 PLN
Artroskopia – leczenie uszkodzenia obrąbka10 000 PLN + koszty implantów

 

Staw łokciowy i ręka
Korekcja łokcia tenisisty6 500 PLN
Artroskopia6 500 -7 250 PLN
Endoproteza łokcia19 400 PLN
Zespół cieśni nadgarstka2 500 PLN
Artrodeza nadgarstka7 500 PLN + koszt implantu
Korekcja przykurczu Dupuytrena3 000 – 10 000 PLN
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej6 500 – 8000 PLN + koszt implantu
Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka lub ręki + badania histopatologiczne6 500 – 9 000 PLN
Palce trzaskające2 500 – 3 500 PLN
Neuroliza/transpozycja przednia nerwu łokciowego4 000 – 5 000 PLN
Artroplastyka interpozycyjna stawu nadgarstkowo – śródręcznego (CMC-I) z przeszczepem
autogennym
4 500 –  7 500 PLN + koszt przeszczepu
Endoprotezoplastyka stawu CMC-I ręki11 400 PLN
Endoprotezoplastyka stawu MP lub PIP palca ręki7 100 PLN
Artrodeza międzypaliczkowa6 500 PLN
Pierwotne szycie uszkodzonego ścięgna6 500 PLN
Tenoliza zrostów ścięgna po urazie4 500 – 7 000 PLN
Operacja palca młotkowatego ręki (mallet finger)4 000 – 6 000 PLN
Uwolnienie pourazowego przykurczu palca4 000 PLN

 

Leczenie złamań
Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym8000-10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy7000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań bliższego odcinka kości udowej i ramiennej8000 – 10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania „kostek podudzia”8000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań przedramienia8000 PLN + koszt implantu

 

SportoKlinik

Partnerzy