UWAGA! Od 5 października 2020r. zmiana lokalizacji kliniki na adres: ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków
Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 10.00-20.00
SportoKlinik

Usługi

Leczenie operacyjneLeczenie operacyjne

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonujemy w klinice: NZOZ “Ortopedicum” ul. Koło Strzelnicy 3, Kraków

BarkCena w PLN
Artroskopia diagnostyczna barku 1 doba6 500
Artroskopia operacyjna ( 2 doby )9 500
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto6 600
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów6 900
Naprawa stożka rotatorów8 900
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych11 900
Korekcja niestabilności barku klasyczna6 500 -7 500
Artroskopia barku z szyciem uszkodzonych Ściegien rotatorów9 550
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego ( nawykowe zwichnięcie barku)9 550
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku) z reimplassage9 550
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II7 900
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)6 900
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa7 400
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego6 900
Endoproteza barku – połowiczna14 400
Endoproteza barku- całkowita17 300
Endoproteza barku – odwrócona18 400
Akromioplastyka klasyczna4000
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)10 500
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego) z użyciem czynników wzrostowych12 900
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego11 550
Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego5 150

 

Łokieć, Nadgarstek i RękaCena w PLN
Korekcja łokcia tenisisty3 900
Artroskopia6 500 -7 250
Endoproteza łokcia19 400
Zespół cieśni nadgarstka2 500
Artrodeza nadgarstka5 500 + koszt implantu
Korekcja przykurczu Dupuytrena3 000 – 10 000
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej4 900 – 8000 + koszt implantu
Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka lub ręki + badania histopatologiczne3 000 – 9 000
Palce trzaskające2 500 – 3 500
Neuroliza/transpozycja przednia nerwu łokciowego4 000 – 5 000
Artroplastyka interpozycyjna stawu nadgarstkowo – śródręcznego (CMC-I) z przeszczepem autogennym4 500 –  5 500 + koszt przeszczepu
Endoprotezoplastyka stawu CMC-I ręki11 400
Endoprotezoplastyka stawu MP lub PIP palca ręki7 100
Artrodeza międzypaliczkowa2 500 – 4 500
Pierwotne szycie uszkodzonego ścięgna3 300 -5 500
Tenoliza zrostów ścięgna po urazie4 500 – 7 000
Operacja palca młotkowatego ręki (mallet finger)4 000 – 6 000
Uwolnienie pourazowego przykurczu palca4 000

 

BiodroCena w PLN
Endoproteza14 400 – 21 500
Endoproteza rewizyjna biodra- wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej20 500+ koszt implantu + koszt materiałów kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap
II etap
14 700
od  19 800
Biodro trzaskające3 900
Artroskopia9 550

 

KolanoCena w PLN
Artroskopia operacyjna (bez implantów) z resekcją łąkotki, usunięciem ciał wolnych, resekcją fałdów
błony maziowej, shavingiem uszkodzeń chrząstki, mikrozłamaniami itp. (1–2 doby)
4 500 – 4 950
Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów6 500
Artroskopowe szycie łąkotki4 500 – 6 250 + koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki6 000
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu11 150
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego /PCL/ (2 doby)9 000 – 11 000
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu10 500
Ostra naprawa uszkodzonego MCL Naprawa uszkodzonego więzadła przyśrodkowego /MCL/ lub bocznego /LCL/7 000 – 7 400
Naprawa kompleksu tylno-boczny z użyciem implantów8 400
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL (2 doby)9 000 – 11 150
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego metodą LARS14 000
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego metodą LARS14 000
Rekonstrukcja ACL (więzadła krzyżowego przedniego) z implantami tytanowymi (przeszczep z czworogłowego
ze śrubami interferencyjnymi, przeszczep ze ścięgien zginaczy – XoButton + śruba interferencyjna)
11 150
Rekonstrukcja PCL13 900
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego12 500
Rekonstrukcja MCL11 150
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki14 250 + koszt implantów dodatkowych powyżej jednego
Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł –dodatkowo4 900 + ew. koszt implantu
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego9 000 – 14 500
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego9 000 – 16 500
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL13 500
Artroskopowa synowektomia6 500
Plastyka chrząstki:
Mozaikoplastyka7 400
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego7 900
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów6 900 – 7 900
Korekcja niestabilności rzepki5 900
Artroskopowa naprawa ubytków chrząstki4 500 – 6 400 + koszt ewentualnych implantów/Hyalofast, JointRep/
Resekcja torbieli Bakera klasycznie3 900
Artroskopowe usunięcie cysty Bakera6 950
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”5 850
Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”5 850
Osteotomia podkolanowa HTO6 500 – 9 300 + koszt implantu
Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki8 900
Endoproteza15 800 – 23 100
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów
kostnych
20 200 + koszt implantu + ew. koszt materiałów kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap14 400 od  19 400
Artrotomia z synowektomią5 000 – 6 500

 

Stopa i staw skokowyCena w PLN
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego ( 1 doba )5 550
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości skokowej, os trigonum5 550
Jednoczasowa artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego7 050
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych operacjach, naprawa masywnych uszkodzeń ( 2 doby )8 450
Artroskopia oraz rekonstrukcja więzadeł, stabilizacja stawu skokowego ( 2 doby )9 550
Artroskopowa naprawa chrząstki stawowej w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej5 600 + koszt ew. membrany
Rekonstrukcja ognisk martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem ubytków kostnych oraz rekonstrukcją chrząstki ( 2 doby )8 600
Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego- artroskopowa lub na otwarto ( 2 doby)9 650
Osteotomie korekcyjne goleni  ( 2 doby )9 600
Osteotomie korekcyjne pięty  ( 2 doby )6 700
Synowektomia, usunięcie błony maziowej ze stawu skokowego7 300
Artroskopia stawu podskokowego6 250
Rekonstrukcja więzadeł stawu podskokowego, stabilizacja stawu ( 2 doby )8 900
Korekcja koślawości stępu i stopy implantem w stawie podskokowym4 800
Endoskopia kaletki ścięgna Achillesa, plastyka deformacji guza piętowego, pięta Haglunda5 600
Tenoskopie mięśni stopy5 600
Rekonstrukcje mięśni4 000-5 700
Transfery mięśni, leczenie stopy opadającej5 400
Leczenie palucha koślawego (halluxa) – implaty tytanowe, leczenie bez unieruchomienia gipsowego4 000 – 5 700
Leczenie palucha koślawego w obu stopach6 500 – 10 900
Leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palca stopy2 400 + 500 za kolejny palec