Kraków, ul. Kielecka 2      Godziny przyjęć: pn.-pt. 10.00-20.00
SportoKlinik

Usługi

Leczenie operacyjne

Zabiegi operacyjne refundowane przez NFZ wykonujemy w Szp. Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie oś. Na Skarpie 66. www.orttra.pl rejestracja (tel. 12 622 94 04) oraz w Szpitalu im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35/37, Kraków. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja i zapisanie na listę oczkujących na leczenie operacyjne.

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonujemy w klinice: NZOZ “Ortopedicum” ul. Koło Strzelnicy 3, Kraków oraz w Szpitalu Św. Rafała, ul. A. Bochenka 12, Kraków

BiodroCena
Endoproteza cementowa (8 dób)13 900
Endoproteza bezcementowa wkładka polietylenowa; głowa ceramiczna (8 dób)19 300
Endoproteza bezcementowa wkładka i głowa ceramiczna (8 dób)19 700
Endoproteza przynasadowakrótkotrzpieniowa (8 dób)20 900
Endoproteza rewizyjna biodra – wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej19 700
Endoproteza rewizyjna – wymiana elementów endoprotezy z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych22 600 zł
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap14 200 od 19 300
Biodro trzaskające3 900

 

Kolano – artroskopiaCena
Artroskopia diagnostyczna3 200
Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych (1 doba)4 300
Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów5 200
Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki5 600
Artroskopowa plastyka niestabilnościi rzepki5 400
Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu10 500
Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych12 900
Rekonstrukcja PCL12 500
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego10 500
Rekonstrukcja MCL10 500
Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi12 900
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki13 600
Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł – dodatkowo4 900
Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych13 900
Rekonstrukcja rewizyjna PCL13 500
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami14 300

 

KolanoCena
Mozaikoplastyka7 400
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego7 400
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów7 600
Korekcja niestabilności rzepki4 900
Naprawa ubytków chrząstki5 800
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”5 200
Osteotomia podkolanowa HTO10 300
Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki (8 dób)18 600
Endoproteza cementowa z protezą rzepki (8 dób)19 700
Endoproteza jednoprzedziałowa15 300
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej18 900
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych20 900
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap13 900 od 18 900
Synowektomia4 300

 

BarkCena
Artroskopia operacyjna (2 doby)5 500
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto6 600
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów6 900
Naprawa stożka rotatorów8 900
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych11 900
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)8 900
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP7 900
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)6 900
Akromioplastyka z ewentualna resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa7 400
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego6 900
Endoproteza barku – połowiczna13 900
Endoproteza barku – całkowita16 800
Endoproteza barku – odwrócona17 900
Akromioplastyka klasyczna3 200
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)10 500
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego10 900

 

Stopa i staw skokowyCena
Artroskopia przedziału przedniego stawu skokowego4 900
Artroskopia przedziału tylnego stawu skokowego4 900
Jednoczasowa artroskopia przedziału przedniego i tylnego stawu skokowego6 400
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych urazach, zaopatrzenie masywnych uszkodzeń7 800
Artroskopia i rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego8 900
Artroskopowa naprawa chrząstki w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej8 900
Artrodeza stawu skokowego artroskopowo lub na otwarto9 000
Osteotomie korekcyjne goleni9 600
Osteotomie korekcyjne pięty6 700
Synowektomia stawu skokowego6 800
Korekcja koślawości stopy i stępu4 800
Plastyka deformacji Haglunda kości piętowej5 600
Potrójna artrodeza stępu12 000
Korekcja palucha koślawego i palców młoteczkowatych3900 – 5200
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy3 300
Endoproteza stawu skokowego19 000