Zabiegi operacyjne prywatnie wykonujemy w klinice: NZOZ “Ortopedicum” ul. Koło Strzelnicy 3, Kraków

 

Staw kolanowy
Artroskopia operacyjna 7 000 PLN
Artroskopowe szycie łąkotki 6 500 PLN + koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, rekonstrukcja MPFL 9 000 PLN
Artroskopowa synowektomia 6 500 PLN
Ostra naprawa więzadła krzyżowego przedniego

Internal – Bracing

12 000 – 15 000 PLN
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu 12 000 PLN + koszt implantów
Ostra naprawa uszkodzonego MCL. Naprawa uszkodzonego więzadła przyśrodkowego /MCL/ lub bocznego /LCL/ 9 000 PLN+ koszt implantów
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów 14 000 PLN
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL 11 500 PLN + koszt implantów
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL 13 000 PLN + koszt implantów
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL 11 500 PLN
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki 13 000 + koszt implantów dodatkowych powyżej
jednego
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego 16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego 16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL 13 500 PLN
Resekcja torbieli Bakera 3 900 PLN
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka” 6 500 PLN
Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej” 6 500 PLN
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit 12 000 PLN
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek 15 000 PLN
Plastyka chrząstki:
Mozaikoplastyka 9 000 PLN
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego 9 000 PLN
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem
biowchłanialnych pinów
9 000 PLN
Artroskopowa naprawa ubytków chrząstki 10 000 PLN + koszt ewentualnych
implantów/Hyalofast, JointRep/ChondroGide
Osteotomia podkolanowa HTO 12 000 PLN + koszt implantu
Osteotomia kości udowej – DFO 9000 PLN + koszt implantu
Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki 8 900 PLN
Endoproteza stawu kolanowego 22 000 – 25 000 PLN
Endoproteza jednoprzedziałowa kolana 22 000 – 24 000 PLN
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych 20 200 PLN + koszt implantu + ew. koszt materiałów
kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap 14 400 od  19 400 PLN + koszt implantów
Artrotomia z synowektomią 6 500 PLN

 

Staw skokowy
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego 6 500 PLN
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości
skokowej, os trigonum
6 500 PLN
Jednoczasowa artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego 7 050 PLN
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych operacjach, naprawa masywnych
uszkodzeń
8 450 PLN
Artroskopia oraz rekonstrukcja więzadeł, stabilizacja stawu skokowego 9 550 PLN
Artroskopowa naprawa chrząstki stawowej w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej 7 000 PLN + koszt ew. membrany
Rekonstrukcja ognisk martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem ubytków kostnych oraz rekonstrukcją chrząstki 8 600 PLN
Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego- artroskopowa lub na otwarto 9 650 PLN
Osteotomie korekcyjne goleni 9 600 PLN
Osteotomie korekcyjne pięty 6 700 PLN
Synowektomia, usunięcie błony maziowej ze stawu skokowego 7 300 PLN
Artroskopia stawu podskokowego 6 250 PLN
Rekonstrukcja więzadeł stawu podskokowego, stabilizacja stawu 8 900 PLN
Korekcja koślawości stępu i stopy implantem w stawie podskokowym 6 500 PLN
Endoskopia kaletki ścięgna Achillesa, plastyka deformacji guza piętowego, pięta Haglunda 6 500 PLN
Tenoskopie mięśni stopy 6 500 PLN
Rekonstrukcje mięśni 4 000-5 700 PLN
Transfery mięśni, leczenie stopy opadającej 6 500 PLN
Leczenie palucha koślawego (halluxa) – implaty tytanowe 9 000 PLN
Leczenie palucha koślawego w obu stopach 12 000 PLN
Leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palca stopy 6500 PLN

 

Staw ramienny
Artroskopia diagnostyczna barku 6 500 PLN
Artroskopia operacyjna 9 500 PLN
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto 8 000 PLN
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów 6 900 PLN
Artroskopowa naprawa stożka rotatorów 10 000 PLN + koszt implantów
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych 11 900 PLN
Korekcja niestabilności barku klasyczna 6 500 -7 500 PLN
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku) 9 550 PLN+ koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku)
z reimplassage
9 550 PLN+ koszt implantów
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II 11 000 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) 6 900 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa 9 000 PLN
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego 8000 PLN
Endoproteza barku – połowiczna 15 400 PLN
Endoproteza barku- całkowita 17 300 – 22 000 PLN
Endoproteza barku – odwrócona 18 400 – 22 000 PLN
Akromioplastyka klasyczna 6 500 PLN
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka
kruczego)
10 500 PLN
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego 11 550 PLN
Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego 7 150 PLN

 

Staw biodrowy
Endoproteza 16 400 – 21 500 PLN
Endoproteza rewizyjna biodra- wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej 20 500 PLN + koszt implantu + koszt materiałów kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap
II etap
14 700
od  19 800 PLN
Biodro trzaskające 6 500 PLN
Artroskopia – leczenie konfliktu panewko-udowego 9 550 PLN
Artroskopia – leczenie uszkodzenia obrąbka 10 000 PLN + koszty implantów

 

Staw łokciowy i ręka
Korekcja łokcia tenisisty 6 500 PLN
Artroskopia 6 500 -7 250 PLN
Endoproteza łokcia 19 400 PLN
Zespół cieśni nadgarstka 2 500 PLN
Artrodeza nadgarstka 7 500 PLN + koszt implantu
Korekcja przykurczu Dupuytrena 3 000 – 10 000 PLN
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej 6 500 – 8000 PLN + koszt implantu
Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka lub ręki + badania histopatologiczne 6 500 – 9 000 PLN
Palce trzaskające 2 500 – 3 500 PLN
Neuroliza/transpozycja przednia nerwu łokciowego 4 000 – 5 000 PLN
Artroplastyka interpozycyjna stawu nadgarstkowo – śródręcznego (CMC-I) z przeszczepem
autogennym
4 500 –  7 500 PLN + koszt przeszczepu
Endoprotezoplastyka stawu CMC-I ręki 11 400 PLN
Endoprotezoplastyka stawu MP lub PIP palca ręki 7 100 PLN
Artrodeza międzypaliczkowa 6 500 PLN
Pierwotne szycie uszkodzonego ścięgna 6 500 PLN
Tenoliza zrostów ścięgna po urazie 4 500 – 7 000 PLN
Operacja palca młotkowatego ręki (mallet finger) 4 000 – 6 000 PLN
Uwolnienie pourazowego przykurczu palca 4 000 PLN

 

Leczenie złamań
Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym 8000-10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy 7000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań bliższego odcinka kości udowej i ramiennej 8000 – 10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania „kostek podudzia” 8000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań przedramienia 8000 PLN + koszt implantu