USG narządu ruchu jest nowoczesnym nieinwazyjnym i dynamicznym narzędziem diagnostycznym w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Badanie to jest bezinwazyjne, bezbolesne, a co najważniejsze, nie naraża pacjenta na działanie promieniowania rentgenowskiego. Dzięki temu, USG narządu ruchu może być przeprowadzane wielokrotnie, co jest szczególnie istotne w przypadku monitorowania postępów leczenia lub rehabilitacji.

USG w naszej klinice

W naszej klinice oferujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowego badania USG narządu ruchu. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala na dokładną ocenę stanu mięśni, stawów, więzadeł i innych elementów układu ruchu. Nasz zespół składa się z doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów, którzy zadbają o to, aby badanie przebiegło sprawnie i bezstresowo.

Konsultacje ortopedyczne z USG

W naszej klinice oferujemy możliwość przeprowadzenia konsultacji ortopedycznej z jednoczesnym wykonaniem badania USG. Taka kompleksowa usługa pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu i zaplanowanie skutecznego leczenia.

USG narządu ruchu ma ogromne znaczenie w diagnostyce ortopedycznej. Pozwala na szybkie i dokładne zdiagnozowanie wielu schorzeń układu ruchu, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Dzięki USG, lekarz jest w stanie precyzyjnie ocenić stan mięśni, stawów, więzadeł i innych struktur, co pozwala na zaplanowanie indywidualnej ścieżki leczenia dla każdego pacjenta.

Badanie USG ortopedyczne jest bezpieczne, bezbolesne i skuteczne narzędzie diagnostyczne, które ma ogromne znaczenie w ortopedii. Dzięki temu badaniu, możliwe jest szybkie i precyzyjne zdiagnozowanie wielu schorzeń układu ruchu, co jest kluczowe dla zaplanowania skutecznego leczenia. W naszej klinice oferujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowego USG oraz konsultacji ortopedycznej z jednoczesnym wykonaniem badania. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na wizytę.

Umów wizytę Zobacz cennik

Zakres badań USG narządu ruchu obejmuje m.in:

 1. USG stawu kolanowego:
  • Badanie łąkotek, możliwych pęknięć i zmian spowodowanych przeciążeniem.
  • Kontrola ciągłości więzadeł pobocznych, krzyżowych i więzadła rzepki.
  • Analiza błony maziowej pod kątem stanów zapalnych.
  • Ocena kieszonek w stawie kolanowym pod względem ilości płynu.
  • Ocena dostępnych fragmentów powierzchni stawowych.
  • Ocena ubytków chrząstki stawowej.
  • Analiza obecności ciałek wolnych w jamie stawowej.
  • Wykrywanie torbieli Bakera, często związanych z bólem.
 2. USG stawu skokowego:
  • Kontrola powierzchni kostnych i stawowych.
  • Ocena stabilności w próbach czynnościowych.
  • Ocena ścięgien mięśni stabilizujących staw skokowy.
  • Analiza aparatu więzadłowego.
 3. Stawy ręki i stopy:
  • Diagnostyka w przypadku
  • rozległych bólów,
  • obrzęków,
  • zaburzeń czucia,
  • identyfikowania stanów zapalnych, ich lokalizacji i zasięgu.
 4. USG Stawu łokciowego:
  • Ocena obecności wysięku
  • Diagnostyka zespołów bólowych.
  • Kontrola zmian po urazach, takich jak naderwania lub zerwania więzadeł, oraz obecności ciałek wolnych w jamie stawowej.
  • Ocena dostępnych fragmentów powierzchni stawowych.
  • Analiza zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych (np. łokieć tenisisty).
 5. Staw barkowy:
  • Kontrola ciągłości ścięgien stożka rotatorów i więzadeł jako elementów stabilizujących staw.
  • Analiza obrąbka stawowego w dostępnych fragmentach.
  • Ocena obecności płynu w kaletce podbarkowej.
  • Ocena stawu barkowo-obojczykowego pod kątem zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.
  • Ocena ewentualnych konfliktów kostno-ścięgnistych, które są częstą przyczyną zespołów bólowych.
 6. Staw biodrowy (u dorosłych):
  • Ocena ewentualnej obecności płynu w stawie biodrowym jako wskaźnik zapalenia.
  • Ocena zarysów kostnych elementów stawu biodrowego, przede wszystkim kości udowej w zakresie dostępnym badaniu (wykluczenie nierówności i nawarstwień kostnych procesów zapalnych).

Przygotowanie do badania

USG narządu ruchu nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Przed badaniem zalecane jest jedynie usunięcie wszelkich opatrunków, usztywnień czy innych materiałów, które mogłyby zakłócić obraz. Badanie powinno być przeprowadzane na gołym ciele, bez żadnych kremów czy maści, które mogłyby wpływać na jakość obrazu.

Przebieg badania

Badanie USG narządu ruchu jest całkowicie bezbolesne i trwa zazwyczaj od 15 do 20 minut. Pacjent przyjmuje wygodną pozycję, a lekarz nakłada na badany obszar specjalny żel, który ułatwia prowadzenie głowicy aparatu. Następnie lekarz przesuwa głowicą po skórze, obserwując na monitorze obraz wewnętrznych struktur ciała w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby, lekarz może poprosić pacjenta o wykonanie określonych ruchów, co pozwoli na lepszą ocenę funkcji badanych struktur.

Interpretacja wyników

Wyniki badania USG narządu ruchu są natychmiast dostępne. Lekarz przeprowadzający badanie jest w stanie na bieżąco interpretować obserwowane zmiany i omówić je z pacjentem. W niektórych przypadkach, na podstawie wyników USG, lekarz może zdecydować o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, takich jak np. rezonans magnetyczny.

Bezpieczeństwo i skuteczność USG

Jedną z największych zalet badań USG jest jego bezpieczeństwo. Badanie to nie naraża pacjenta na działanie szkodliwego promieniowania, a co więcej, może być przeprowadzane wielokrotnie, bez żadnych skutków ubocznych. Dzięki temu, USG jest idealnym narzędziem do monitorowania postępów leczenia czy rehabilitacji.

Zastosowanie USG w Ortopedii

USG narządu ruchu jest nieocenionym narzędziem w ortopedii. Pozwala na precyzyjną ocenę stanu mięśni, więzadeł, stawów, a także innych struktur tkanki miękkiej. Dzięki temu, lekarz ortopeda jest w stanie wykryć wszelkie nieprawidłowości, takie jak zmiany zwyrodnieniowe, urazy sportowe, zmiany patologiczne, stany zapalne czy guzy.

Precyzyjna diagnoza za pomocą USG

Nowoczesne aparaty USG, jakie są do dyspozycji pozwalają bardzo dokładnie zbadać tkanki miękkie i zarysy kostne układu ruchu. W niektórych przypadkach wykorzystanie ultrasonografu pozwala uzyskać znacznie bardziej precyzyjne wyniki badań, niż przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie badania dynamicznego, a więc podczas rzeczywistego ruchu określonej części ciała. Aparat USG obecnie wykorzystywany jest nie tylko w diagnostyce, ale również w leczeniu uszkodzonych tkanek.

Ultrasonografia w diagnostyce schorzeń narządu ruchu w Krakowie

Badanie stawów

USG ortopedyczne jest niezwykle przydatnym narzędziem w ocenie stanu stawów. Pozwala na zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości, takich jak np. zmiany zwyrodnieniowe, zapalenia, urazy czy obecność ciał obcych w stawie. Najczęściej badanymi stawami są stawy kolanowe, skokowe, łokciowe, barkowe czy biodrowe.

Diagnostyka urazów

USG narządu ruchu pozwala też na precyzyjne zlokalizowanie i ocenę stanu urazów mięśni i więzadeł. Dzięki temu, ortopeda jest w stanie precyzyjnie określić stopień uszkodzenia tkanek i zaplanować odpowiednie leczenie.

Badanie mięśni i ścięgien

USG pozwala również na szczegółową ocenę stanu mięśni i ścięgien. Może pomóc w diagnozowaniu różnych schorzeń, takich jak np. zapalenie ścięgien, naciągnięcia czy zerwania mięśni. Dzięki temu, lekarz może zaplanować skuteczną rehabilitację i monitorować postępy leczenia.

Wykorzystanie USG w iniekcjach

Niektóre schorzenia wymagają niezwykle precyzyjnego podania leku dokładnie w miejsce zmienionych tkanek. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, a sam medykament może nie zadziałać, jeśli nie będzie odpowiednio zaaplikowany. W takich przypadkach wykorzystuje się ultrasonograf, który w nieinwazyjny i bezpieczny dla pacjenta sposób obrazuje stan tkanek miękkich. Badanie ultrasonograficzne jest powszechnie stosowane na całym świecie w diagnozowaniu traumatologii narządu ruchu oraz zabiegach małoinwazyjnych. Wsparcie USG pozwala wykonać precyzyjne nakłucie i podać lek w zmienione chorobowo miejsce. Aparat ultrasonograficzny wykorzystywany jest do monitorowania w sposób ciągły precyzyjnej punkcji, np. kaletki, maziowej, stawu czy cysty; precyzyjnego podawania leku, np. w uszkodzony mięsień, więzadło bądź ścięgno, czy staw biodrowy lub kaletkę podbarkową; a także przy leczeniu osoczem bogatopłytkowym z czynnikami wzrostu PRP.

Sonochirurgia

Pod tą nazwą kryją się zabiegi małoinwazyjne wykonywane przy stałej kontroli aparatu USG, które wymagają narzędzi endoskopowych. Ta forma terapii rozwinęła się w oparciu o techniki punkcyjne, jakie były wykorzystywane w ultrasonografii. Obecnie znajduje ona zastosowanie w chirurgii, przy czym wymaga opanowania na najwyższym poziomie technik endoskopowych, a także znajomości diagnostyki obrazowej. Jej największą zaletą jest niewątpliwie dokładność badania, a także bezpieczeństwo stosowania i nieinwazyjność. Do zabiegów ze stałą kontrolą USG należą m. in. technika igłowania, np. stawu kolanowego, aby złagodzić przekrwienie i obrzęk; nakłucie ganglionu wraz z podaniem leku, nakłucie i wypłukanie zwapnień w barku, nakłucie miejsca urazu (mięśnia, ścięgna, więzadła) wraz z podaniem osocza bogatopłytkowego z czynnikami wzrostu, czy też punkcja.

Przykładem jest sonochirurgia barku – pomocna w leczeniu uszkodzeń stawu barkowego. Dzięki niej możliwe jest wykonanie precyzyjnego nakłucia zwapnień pod stałą kontrolą aparatu USG. Metodę tę stosuje się w iniekcjach z leku kaletki podbarkowej, iniekcjach dostawowych, nakłuciach ścięgien pierścienia rotatorów z możliwością wypłukania zwapnień, a także do ostrzykiwania uszkodzonych tkanek osoczem bogatopłytkowym zawierającym czynniki wzrostu, co znacznie przyspiesza ich gojenie.