Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 8.00-21.00
SportoKlinik

Usługi

Badania USGBadania USG

USG ortopedyczne jest nieinwazyjną i dynamiczną metodą diagnostyki w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Może stanowić uzupełnienie innych badań diagnostycznych, a w niektórych przypadkach być najlepszą metodą diagnostyczną. USG umożliwia również precyzyjne wykonanie drobnych zabiegów np. punkcję krwiaka, pobranie płynu stawowego lub podanie znieczulenia miejscowego.

Nowoczesne aparaty USG pozwalają bardzo dokładnie zobrazować tkanki miękkie i zarysy kostne układu ruchu. Znaczenie dokładnego badania USG w niektórych przypadkach dorównuje rezonansowi magnetycznemu.

Umów wizytę Zobacz cennik

Precyzyjna diagnoza za pomocą USG

Nowoczesne aparaty USG, jakie są do dyspozycji pozwalają bardzo dokładnie zbadać tkanki miękkie i zarysy kostne układu ruchu. W niektórych przypadkach wykorzystanie ultrasonografu pozwala uzyskać znacznie bardziej precyzyjne wyniki badań, niż przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie badania dynamicznego, a więc podczas rzeczywistego ruchu określonej części ciała. Aparat USG obecnie wykorzystywany jest nie tylko w diagnostyce, ale również w leczeniu uszkodzonych tkanek.

Wykorzystanie USG w iniekcjach

Niektóre schorzenia wymagają niezwykle precyzyjnego podania leku dokładnie w miejsce zmienionych tkanek. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, a sam medykament może nie zadziałać, jeśli nie będzie odpowiednio zaaplikowany. W takich przypadkach wykorzystuje się ultrasonograf, który w nieinwazyjny i bezpieczny dla pacjenta sposób obrazuje stan tkanek miękkich. Jest on powszechnie stosowany na całym świecie w diagnostyce oraz zabiegach małoinwazyjnych. Wsparcie USG pozwala wykonać precyzyjne nakłucie i podać lek w zmienione chorobowo miejsce. Aparat ultrasonograficzny wykorzystywany jest do monitorowania w sposób ciągły precyzyjnej punkcji, np. kaletki,maziowej, stawu czy cysty; precyzyjnego podawania leku, np. w uszkodzony mięsień, więzadło bądź ścięgno, czy staw biodrowy lub kaletkę podbarkową; a także przy leczeniu osoczem bogatopłytkowym z czynnikami wzrostu PRP.

Sonochirurgia

Pod tą nazwą kryją się zabiegi małoinwazyjne wykonywane przy stałej kontroli aparatu USG, które wymagają narzędzi endoskopowych. Ta forma terapii rozwinęła się w oparciu o techniki punkcyjne, jakie były wykorzystywane w ultrasonografii. Obecnie znajduje ona zastosowanie w chirurgii, przy czym wymaga opanowania na najwyższym poziomie technik endoskopowych, a także znajomości diagnostyki obrazowej. Jej największą zaletą jest niewątpliwie dokładność badania, a także bezpieczeństwo stosowania i nieinwazyjność. Do zabiegów ze stałą kontrolą USG należą m. in. technika igłowania, np. stawu kolanowego, aby złagodzić przekrwienie i obrzęk; nakłucie ganglionu wraz z podaniem leku, nakłucie i wypłukanie zwapnień w barku, nakłucie miejsca urazu (mięśnia, ścięgna, więzadła) wraz z podaniem osocza bogatopłytkowego z czynnikami wzrostu, czy też punkcja.

Sonochirurgia barku jest pomocna w leczeniu uszkodzeń stawu barkowego. Dzięki niej możliwe jest wykonanie precyzyjnego nakłucia zwapnień pod stałą kontrolą aparatu USG. Metodę tę stosuje się w iniekcjach z leku kaletki podbarkowej, iniekcjach dostawowych, nakłuciach ścięgien pierścienia rotatorów z możliwością wypłukania zwapnień, a także do ostrzykiwania uszkodzonych tkanek osoczem bogatopłytkowym zawierającym czynniki wzrostu, co znacznie przyspiesza ich gojenie.

Najczęściej wykonywane badania USG

 • USG stawu kolanowego
  Chrząstka, łąkotka boczna i przyśrodkowa, więzadło krzyżowe przednie, tylne, poboczne przyśrodkowe i boczne, dół podkolanowy.
 • USG stawu ramiennego
  Stożek rotatorów, kaletki, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, więzadła kruczo-barkowe i kruczo-ramienne, mięśnie okolicy barku.
 • USG stawu skokowego
  Więzadła strzałkowo-skokowe przednie i tylne, strzałkowo-piętowe, trójgranianiste, ścięgna i pochewki ścięgniste, ocena wysięku.
 • Ścięgno Achillesa
  Struktura ścięgna, pochewka ścięgnista, kaletki, ocena ciągłości.
 • USG stawu łokciowego
  Jama stawu, ścięgno wspólne prostowników i zginaczy, więzadło obrączkowate, poboczne łokciowe i promieniowe, ścięgno mięśnia tórjgłowego, rowek nerwu łokciowego.
 • Mięśnie
  Ścięgna z przyczepami, brzusiec, powięź, kaletki, pochewki ścięgniste.
SportoKlinik

Partnerzy