Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 10.00-20.00
SportoKlinik

Cennik

ORTOPEDIA
Konsultacja ortopedyczna200 – 250 PLN
Konsultacja ortopedyczna + USG300 PLN
Punkcja pod kontrolą USG100 PLN + konsultacja
Zastrzyk dostawowy100 PLN + konsultacja
Założenie opatrunku gipsowego100 PLN + konsultacja
Usunięcie opatrunku gipsowego50 PLN + konsultacja
Usunięcie szwów50 PLN + konsultacja
Badanie lekarskie okresowe – medycyna sportowa150 PLN
Zastrzyki dostawowe – kwas hialurownowy/PRP
Visco Plus 20mg/2ml x 3200 PLN + konsultacja pierwszorazowa
Kolejne iniekcje 300 PLN
Visco Gel 75mg/3ml
– usieciowany 80% x1
650 PLN + konsultacja
Visco matrix 75mg/3ml
– usieciowany 100% x1
900 PLN + konsultacja
Adant ONE x1650 PLN + konsultacja
Leczenie komórkami macierzystymi / autogennymi / nStraid4000 PLN
Leczenie osoczem bogatopłytkowym (PRP) – Arthrex ACP1200 PLN
REHABILITACJA
Terapia manualna – 45 – 60 min150 PLN
Kinezytarapia – 45 – 60 min150 PLN
Test Back in Action z konsultacją fizjoterapeuty200 PLN
Trening funkcjonalny – przygotowanie do uprawiania sportu – 60 min150 – 200 PLN
Pooperacyjny trening motoryczny – 60 min150 – 200 PLN
Medyczny Trening Personalny 60 min150 – 200 PLN
Doradztwo trenerskie80 PLN
Dostęp do sali rehabilitacyjnej50 PLN/godzina
PAKIETY REHABILITACYJNE
Turnus rehabilitacyjny – 9 sesji

Terapia manualna i trening motoryczny

1350 PLN

+

GRATIS

Ustalanie indywidulanego planu leczenia – konsultacja ortopedyczna + fizjoterapeutyczna/trenera
medycznego + USG + wolny dostęp do sali rehabilitacyjnej

Medyczny Trening Personalny + masaż medyczny – 2
godz.
350 PLN
Medyczny Trening Personalny + masaż sportowy – 2 godz350 PLN
Medyczny Trening personalny duo/2 osoby – 1 godz.330 PLN
Trening personalny 60 min – Karnet miesięczny dla 1 osoby
2x/tydzień
1000 PLN
Trening personalny 60 min – Karnet miesięczny dla 2 osób
2x/tydzień
1500 PLN
FIZYKOTERAPIA
Elektroterapia1 zab. – 10 PLN
10 zab. – 90 PLN
Laseroterapia1 zab. – 10 PLN
10 zab. – 90 PLN
Ultradźwięki i Fonoforeza1 zab. – 11 PLN
10 zab. – 100 PLN
Pole Magnetyczne1 zab. – 10 PLN

10 zab. – 90 PLN

Fala Uderzeniowa1 zab. – 100PLN
3 zab. – 250 PLN
5 zab. – 400 PLN
Taping30-50 PLN
Suche igłowanie100 PLN
INDIBA Active150 PLN
Terapia McKenzie150 PLN

 

BOX REHABILITACYJNY
STAW KOLANOWY

430 PLN

Taśma Thera Band

Piłka rehabilitacyjna

Podest równoważny

Cold pack x2

Pończochy kompresyjne

STAW SKOKOWY220 PLN

Taśma Thera Band

Dynair Dysk Korekcyjny

Cold pack x2

Podkolanówki kompresyjne

BARK190 PLN

Taśma Thera Band

Mobilizator stawu ramienego

Hantle 1kg

Cold pack x2

BIODRO270 PLN

Taśma Thera Band

Dynair Dysk Korekcyjny

Piłka rehabilitacyjna

Cold pack x2

Pończochy kompresyjne

NADGARSTEK

90 PLN

Taśma Thera Band

Hantle 1kg

Cold pack x2

ŁOKIEĆ

90 PLN

Taśma Thera Band

Hantle 1kg

Cold pack x2

 

Staw kolanowy
Artroskopia operacyjna5 000 PLN
Artroskopowe szycie łąkotki6 000 PLN + koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, rekonstrukcja MPFL9 000 PLN
Artroskopowa synowektomia6 500 PLN
Ostra naprawa więzadła krzyżowego przedniego

Internal – Bracing/Ligamys

12 000 – 15 000 PLN
Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu12 000 PLN
Ostra naprawa uszkodzonego MCL. Naprawa uszkodzonego więzadła
przyśrodkowego /MCL/ lub
bocznego /LCL/
8 000 PLN+ koszt implantów
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów14 000 PLN
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL11 500 PLN
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL13 000 PLN
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL11 500 PLN
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki13 000 + koszt implantów dodatkowych powyżej
jednego
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego16 000 PLN
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL13 500 PLN
Resekcja torbieli Bakera3 900 PLN
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”5 850 PLN
Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy
guzowatości kości piszczelowej”
5 850 PLN
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit12 000 PLN
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek15 000 PLN
Plastyka chrząstki:
Mozaikoplastyka9 000 PLN
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek
macierzystych ze szpiku
kostnego
9 000 PLN
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem
biowchłanialnych pinów
9 000 PLN
Artroskopowa naprawa ubytków chrząstki9 000 PLN + koszt ewentualnych
implantów/Hyalofast, JointRep/ChondroGide
Osteotomia podkolanowa HTO9000 PLN + koszt implantu
Osteotomia kości udowej – DFO9000 PLN + koszt implantu
Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki8 900 PLN
Endoproteza stawu kolanowego18 800 – 23 000 PLN
Endoproteza jednoprzedziałowa kolana18 000 PLN
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów
podporowych oraz
przeszczepów
kostnych
20 200 PLN + koszt implantu + ew. koszt materiałów
kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap14 400 od  19 400 PLN
Artrotomia z synowektomią6 500 PLN

 

Staw skokowy
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego5 550 PLN
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości
skokowej, os trigonum
5 550 PLN
Jednoczasowa artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego7 050 PLN
Artroskopie rewizyjne stawu skokowego, artroliza po przebytych operacjach, naprawa masywnych
uszkodzeń
8 450 PLN
Artroskopia oraz rekonstrukcja więzadeł, stabilizacja stawu skokowego9 550 PLN
Artroskopowa naprawa chrząstki stawowej w stawie skokowym, leczenie jałowej martwicy
chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej
7 000 PLN + koszt ew. membrany
Rekonstrukcja ognisk martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem
ubytków kostnych oraz rekonstrukcją chrząstki
8 600 PLN
Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego- artroskopowa lub na otwarto9 650 PLN
Osteotomie korekcyjne goleni9 600 PLN
Osteotomie korekcyjne pięty6 700 PLN
Synowektomia, usunięcie błony maziowej ze stawu skokowego7 300 PLN
Artroskopia stawu podskokowego6 250 PLN
Rekonstrukcja więzadeł stawu podskokowego, stabilizacja stawu8 900 PLN
Korekcja koślawości stępu i stopy implantem w stawie podskokowym4 800 PLN
Endoskopia kaletki ścięgna Achillesa, plastyka deformacji guza piętowego, pięta Haglunda5 600 PLN
Tenoskopie mięśni stopy5 600 PLN
Rekonstrukcje mięśni4 000-5 700 PLN
Transfery mięśni, leczenie stopy opadającej5 400 PLN
Leczenie palucha koślawego (halluxa) – implaty tytanowe6 000 PLN
Leczenie palucha koślawego w obu stopach9 000 PLN
Leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palca stopy2 400 + 500 PLN za kolejny palec

 

Staw ramienny
Artroskopia diagnostyczna barku6 500 PLN
Artroskopia operacyjna9 500 PLN
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto8 000 PLN
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów6 900 PLN
Artroskopowa naprawa stożka rotatorów10 000 PLN + koszt implantów
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych11 900 PLN
Korekcja niestabilności barku klasyczna6 500 -7 500 PLN
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)9 550 PLN+ koszt implantów
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku)
z reimplassage
9 550 PLN+ koszt implantów
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II11 000 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)6 900 PLN
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną
tenodezą bicepsa
9 000 PLN
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego8000 PLN
Endoproteza barku – połowiczna15 400 PLN
Endoproteza barku- całkowita17 300 – 22 000 PLN
Endoproteza barku – odwrócona18 400 – 22 000 PLN
Akromioplastyka klasyczna5000 PLN
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka
kruczego)
10 500 PLN
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego11 550 PLN
Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego7 150 PLN

 

Staw biodrowy
Endoproteza16 400 – 21 500 PLN
Endoproteza rewizyjna biodra- wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej20 500 PLN + koszt implantu + koszt materiałów kościozastępczych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap
II etap
14 700
od  19 800 PLN
Biodro trzaskające3 900 PLN
Artroskopia – leczenie konfliktu panewko-udowego9 550 PLN
Artroskopia – leczenie uszkodzenia obrąbka10 000 PLN + koszty implantów

 

Staw łokciowy i ręka
Korekcja łokcia tenisisty3 900 PLN
Artroskopia6 500 -7 250 PLN
Endoproteza łokcia19 400 PLN
Zespół cieśni nadgarstka2 500 PLN
Artrodeza nadgarstka7 500 PLN + koszt implantu
Korekcja przykurczu Dupuytrena3 000 – 10 000 PLN
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej4 900 – 8000 PLN + koszt implantu
Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka lub ręki + badania histopatologiczne3 000 – 9 000 PLN
Palce trzaskające2 500 – 3 500 PLN
Neuroliza/transpozycja przednia nerwu łokciowego4 000 – 5 000 PLN
Artroplastyka interpozycyjna stawu nadgarstkowo – śródręcznego (CMC-I) z przeszczepem
autogennym
4 500 –  7 500 PLN + koszt przeszczepu
Endoprotezoplastyka stawu CMC-I ręki11 400 PLN
Endoprotezoplastyka stawu MP lub PIP palca ręki7 100 PLN
Artrodeza międzypaliczkowa2 500 – 4 500 PLN
Pierwotne szycie uszkodzonego ścięgna3 300 -5 500 PLN
Tenoliza zrostów ścięgna po urazie4 500 – 7 000 PLN
Operacja palca młotkowatego ręki (mallet finger)4 000 – 6 000 PLN
Uwolnienie pourazowego przykurczu palca4 000 PLN

 

Leczenie złamań
Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym8000-10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy7000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań bliższego odcinka kości udowej i ramiennej8000 – 10000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamania „kostek podudzia”8000 PLN + koszt implantu
Zespolenie złamań przedramienia8000 PLN + koszt implantu

 

ORTEZY – SKLEP REHABILITACYJNY
STAW KOLANOWY
 

big xjzsu85y2h70bckd1awg4p369tefrmoniqlv

4021

70 PLN – Refundacja NFZ
big p83

4039

70 PLN – Refundacja NFZ
big p573

3131

70 PLN – Refundacja NFZ
big p586

2923

200 PLN
big p11

1024

100 PLN
 

big p32

2022

40 PLN
big p251

1429

80 PLN
STAW SKOKOWY
big p319

1109

20 PLN – Refundacja NFZ
big p509

4206

20 PLN – Refundacja NFZ
big 1480060809

2302

20 PLN – Refundacja NFZ
big 1481184053

AT53005

 30 PLN – Refundacja NFZ
KOŃCZYNA GÓRNA
tgo c ob 306

TGO-C OB 306 Aparat odwodzący kończyny górnej

60 PLN – Refundacja NFZ
big p268

2288

25 PLN – Refundacja NFZ
 

big p424

4188

16 PLN – Refundacja NFZ
big p24

1086

60 PLN
big p75

3087

40 PLN
big p349 1

3280

20 PLN
big p274

4280

20 PLN
big p276

4282

15 PLN
KRĘGOSŁUP
big 1480062409

2369

40 PLN – Refundacja NFZ
big h7mpbarn3yewj2v4o5fs8lg6xicu1kq9zd0t

2356

40 PLN – Refundacja NFZ
big gr3i9wjtp1qmnevf7x48ay2sd60zcbuhkol5

2367

40 PLN – Refundacja NFZ
42001

42001

 26 PLN – Refundacja NFZ

big tlcn5gjpxd9fub6wvh8s71aeo2kimqz34y0r

AT53029

50 PLN
big p374

4096

120 PLN
big p87

4075

90 PLN
kk

Safe walk

30 PLN
comfort

Comfort

50 PLN
at51002

AT51002

200 PLN
at51112

AT51112

100 PLN – Refundacja NFZ
2828

2828

40 PLN
2862

2862

50 PLN
But odciążający przodostopie80 PLN
SportoKlinik

Partnerzy