Alloplastyka całkowita stawu kolanowego „Surgeon to surgeon”

konferencja surgeon to surgeon

SPORTOKLINIK wraz z Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje cykl kursów „surgeon to surgeon”. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (wykładów) oraz praktycznej, gdzie uczestnicy mają możliwość bezpośredniego udziału w zabiegach operacyjnych.

Uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej m.in.: endoprotezoplastyki całkowitej i jednoprzedziałowej stawu kolanowego oraz zabiegów prewencyjnych w początkowych zmianach zwyrodnieniowych kolana np. wysoka osteotomia kości piszczelowej (HTO).