Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 10.00-20.00
SportoKlinik

Działalność Naukowa

Alloplastyka całkowita stawu kolanowego “Surgeon to surgeon”

konferencja surgeon to surgeon

SPORTOKLINIK wraz z Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje cykl kursów “surgeon to surgeon”. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (wykładów) oraz praktycznej, gdzie uczestnicy mają możliwość bezpośredniego udziału w zabiegach operacyjnych.

Uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej m.in.: endoprotezoplastyki całkowitej i jednoprzedziałowej stawu kolanowego oraz zabiegów prewencyjnych w początkowych zmianach zwyrodnieniowych kolana np. wysoka osteotomia kości piszczelowej (HTO).

SportoKlinik

Partnerzy