Dziękujemy za udział w 9 Międzynarodowym Sympozjum „Knee Arthroplasty”

konferencja Knee and Ankle Current Concept

W organizowanym co 2 lata Międzynarodowym sympozjum „Aloplastyka stawu kolanowego” zgromadziło ponad 300 ortopedów z Polski i zagranicy:

z Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Niemiec, Portugalii, Rosji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat szeroko pojętej dziedziny aloplastyki stawu kolanowego. Tematyka wykładów objęła przedstawienie alternatywnych metod aloplastyki, doskonalenie technik operacyjnych, leczenie powikłań – w tym infekcyjnych oraz rehabilitację.

Patronami wydarzenia są:

  • Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Stawu Kolanowego i Artroskopii
  • Polskie Towarysztwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
  • Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT))