ryzyko-powtornej-kontuzji

Dlaczego przedwczesny powrót do ćwiczeń  wiąże się z ryzykiem ponownej kontuzji?