Realloplastyka Stawu Kolanego

realloplastyka stawu kolanowego

SPORTOKLINIK wraz z Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje cykl kursów realloplastyki stawu kolanowego Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (wykładów) oraz praktycznej, gdzie uczestnicy mają możliwość zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami operacyjnymi.

Kursy z realloplastyki stawu kolanowego pozwalają na zdobycie eksperckiej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie m.in.: sposobów osadzenia elementu udowego i piszczelowego, specyfiki realloplastyki w obluzowaniach septycznych czy zabiegów rewizyjnych z powodu niestabilności kolana.