Europejskie Towarzystwa Chirurgii Kolana: ESSKA i EKA

europejskie-towarzystwa-chirurgii-kolana

Zespół lekarzy SPORTOKLINIK oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec im. S. Żeromskiego w Krakowie tworzą ośrodek szkoleniowy dla Europejskich Towarzystw Chirurgii Kolana: ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy oraz EKA – European Knee Associates.

W październiku 2018 roku po raz drugi gościli chirurdzy z wiodących europejskich ośrodków, specjalizujących się w chirurgii kolana w ramach międzynarodowego stypendium. W czasie trwania stypendium chirurdzy odbywają krótkie staże w wiodących ośrodkach europejskich, podczas których biorą udział w zabiegach operacyjnych, wymieniane są doświadczenia oraz organizowane spotkania naukowe.