Współczesne poglądy i metody w realloplastyce stawu kolanowego

realloplastyka stawu kolanowego

SPORTOKLINIK wraz z Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje kurs na temat współczesny poglądów i metod w realloplastyce stawu kolanowego. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (wykładów) oraz praktycznej, gdzie uczestnicy mają możliwość bezpośredniego udziału w zabiegach operacyjnych.

Uczestnicy kursu mają możliwość wzięcia w udziału w zajęciach dotyczących m.in.: oceny i możliwości odtworzenia osi stawu i balansu więzadłowego, specyfiki realloplastyki w obluzowaniach septycznych czy realloplastyki w zaburzeniach osiowych, deformacjach pozastawowych.