Dr. Paweł Skowronek jako Wykładowca i Instruktor na Międzynarodowym Kursie ESSKA-EKA: Rewizja Endoprotezoplastyki Stawu Kolanowego

Dr. Paweł Skowronek podczas wykładu na kursie ESSKA-EKA w Weronie

Dr n. med. Paweł Skowronek brał udział jako wykładowca oraz instruktor podczas międzynarodowego Kursu ESSKA-EKA Wszystko o Rewizji Endoprotezoplastyki Stawu Kolanowego w Weronie, Włochy (22-23.09.2023). Był to ogromny sukces – dwa dni wykładów, dyskusji i treningu. To było pierwsze tego rodzaju spotkanie, gdzie można było ćwiczyć zabiegi rewizyjne stawu kolanowego. Problem rewizji, trudnych zabiegów po endoprtoezoplastyce kolana wymaga dużego doświadczenia i treningu.