Film z konferencji „Knee and Ankle Current Concept”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, wykładowcom i wystawcom konferencji „Knee and Ankle Current Concept”za nasze bardzo udane spotkanie w Krakowie.

Poniżej przezenujemy krótki film z konferencji.