Kongres EFFORT – Europan Federation of National Assotiations of Orthopaedics and Traumatology

Europan Federation of National Assotiations of Orthopaedics and Traumatology

Dr n. med. Paweł Skowronek został zaproszony przez komitet naukowy 23 Kongresu EFFORT – Europan Federation of National Assotiations of Orthopaedics and Traumatology do moderowania sesji Advanced Concepts InTotal Knee Replacement – Advanced Concepts In TKR – Role And Duties Of PKR, który odbył się w Lizbonie (Portugalia) w dniach 22-24.06.2022. Sesja poświęcona była zabiegom małoinwayjnym kolana z zastosowaniem endoprotez częściowych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych.