European Knee Associates sekcji ESSKA

european knee associates sekcji esska ps
Dr n. med. Paweł Skowronek został wybrany podczas Kongresu ESSKA w Paryżu w dniach 27-29.04.2022 jako Sekretarz Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kolana EKA – European Knee Associates sekcji ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy
EKA to europejska grupa ekspertów zajmująca się chirurgią kolana w ramach ESSKA, która koncentruje się na leczeniu wszystkich aspektów zwyrodnieniowych stawu kolanowego od ortobiologia i zabiegów oszczędzających jak osteotomie czy endoprotezy jednoprzedziałowe po endoprotezy całkowite.
Działalność EKA obejmuje działalność naukową i edukacyjną: organizacja sympozjów, kursów z zakresu osteotomii i endoprotezoplastyki stawu kolanowego, programy stypendialne i mentorskie, działalność badawczą, działania w zakresie konsensusu i wytycznych dla lekarzy, grupy fokusowe i współpraca międzynarodowa. EKA współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Chirurgów Stawu biodrowego i Kolana (AAHKS) oraz Europejską Federacją Krajowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii (EFORT). Wydaje również dwumiesięcznik, a także wiele artykułów dotyczących każdego aspektu zmian zwyrodnieniowych kolana.