Badanie USG stawu barkowego przeprowadzane jest, aby ocenić stan ścięgien pierścienia rotatorów tworzonych przez ścięgna mięśnia podłopatkowego, podgrzebieniowego, nadgrzebieniowego i obłego mniejszego. Ponadto za pomocą badania USG lekarz może ocenić głowę długą mięśnia dwugłowego ramienia (biceps), mięsień naramienny, kaletkę podnaramienno-podbarkową, zarysy kostne głowy kości ramiennej wraz z cząstką oraz guzki większy i mniejszy kości ramiennej z entazą ścięgien pierścienia rotatorów. Aparat USG jest też wykorzystywany do oceny stawu barkowo obojczykowego, a także budowy wyrostka barkowego, torebki stawowej, obrąbka stawowego i więzadła kruczo-barkowego. Ta metoda badania znajduje zastosowanie również w ocenie przepływu krwi, dzięki czemu możliwe jest znalezienie ewentualnych stanów zapalnych czy patologicznego ukrwienia. Ponieważ dolegliwości barków są bardzo częste, to najlepiej bez wahania wykonać USG barku  w klinice SportoKlinik.

Badanie dynamiczne USG ramienia umożliwia ocenę wystąpienia ciasnoty podbarkowej, czyli konfliktu podbarkowego. Oprócz tego wykorzystanie ultrasonografu pozwala zdiagnozować zrosty w kaletce, laksację głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, uszkodzenie obrąbka stawowego i innych uszkodzeń, a także ocenić morfologię uszkodzenia pierścienia rotatorów. Jest to badanie szybkie i bezpieczne, dlatego warto wykonać USG barku jak najwcześniej. Kraków to miasto, w którym bez trudu można wykonać takie badanie.

Sonochirurgia barku to zabieg, podczas którego lekarz precyzyjnie nakłuwa zwapnienia pod kontrolą USG. Jest on stosowany do leczenia ścięgien pierścienia rotatorów z ewentualnym wypłukaniem zwapnień, do iniekcji dostawowych, a także w celu ostrzykiwania uszkodzonych struktur osoczem bogatopłytkowym z czynnikami wzrostu. W tym wypadku bezpieczeństwo zabiegu zwiększa właśnie USG barku. Kraków SportoKlinik to najlepsze miejsce do wykonania tego typu zabiegów.