Kraków, ul. Kielecka 2      Godziny przyjęć: pn.-pt. 10.00-20.00
SportoKlinik

Usługi

Badanie USG barku

Badanie USG stawu barkowego przeprowadzane jest, aby ocenić stan ścięgien pierścienia rotatorów tworzonych przez ścięgna mięśnia podłopatkowego, podgrzebieniowego, nadgrzebieniowego i obłego mniejszego. Ponadto za pomocą badania USG lekarz może ocenić głowę długą mięśnia dwugłowego ramienia (biceps), mięsień naramienny, kaletkę podnaramienno-podbarkową, zarysy kostne głowy kości ramiennej wraz z cząstką oraz guzki większy i mniejszy kości ramiennej z entazą ścięgien pierścienia rotatorów. Aparat USG jest też wykorzystywany do oceny stawu barkowo obojczykowego, a także budowy wyrostka barkowego, torebki stawowej, obrąbka stawowego i więzadła kruczo-barkowego. Ta metoda badania znajduje zastosowanie również w ocenie przepływu krwi, dzięki czemu możliwe jest znalezienie ewentualnych stanów zapalnych czy patologicznego ukrwienia. Ponieważ dolegliwości barków są bardzo częste, to najlepiej bez wahania wykonać USG barku pod adresem Kraków ul. Kielecka 2 w klinice SportoKlinik.

Badanie dynamiczne USG ramienia umożliwia ocenę wystąpienia ciasnoty podbarkowej, czyli konfliktu podbarkowego. Oprócz tego wykorzystanie ultrasonografu pozwala zdiagnozować zrosty w kaletce, laksację głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, uszkodzenie obrąbka stawowego i innych uszkodzeń, a także ocenić morfologię uszkodzenia pierścienia rotatorów. Jest to badanie szybkie i bezpieczne, dlatego warto wykonać USG barku jak najwcześniej. Kraków to miasto, w którym bez trudu można wykonać takie badanie.

Sonochirurgia barku to zabieg, podczas którego lekarz precyzyjnie nakłuwa zwapnienia pod kontrolą USG. Jest on stosowany do leczenia ścięgien pierścienia rotatorów z ewentualnym wypłukaniem zwapnień, do iniekcji dostawowych, a także w celu ostrzykiwania uszkodzonych struktur osoczem bogatopłytkowym z czynnikami wzrostu. W tym wypadku bezpieczeństwo zabiegu zwiększa właśnie USG barku. Kraków SportoKlinik to najlepsze miejsce do wykonania tego typu zabiegów.