Problemy ze stawem łokciowym dotykają wielu osób. Niestety, schorzenie to bardzo opornie poddaje się leczeniu, a wiele metod terapii nie przynosi ulgi pacjentowi. O kłopotach mogą świadczyć dolegliwości bólowe w stawie łokciowym odczuwane podczas uprawiania sportu, wykonywania prac domowych, a nawet niewielkiego wysiłku, np. podczas przenoszenia przedmiotów o niedużej wadze. Osoby borykające się z bólem powinny więc rozważyć możliwość terapii wykorzystującej USG. Za pomocą ultrasonografu lekarz będzie mógł jednoznacznie ocenić rozmiary uszkodzeń stawu łokciowego i zależnie od diagnozy dobrać odpowiednie metody leczenia, jak np. celowane iniekcje dostawowe lub okołostawowe. Te formy terapii są uzupełnianie indywidualnie dobranymi do konkretnego przypadku zabiegami fizjoterapeutycznymi.

USG stawu łokciowego pozwala ocenić m. in. ścięgno wspólne prostowników nadgarstka i jego przyczep do nadkłykcia bocznego kości ramiennej (tzw. łokieć tenisisty); ścięgno wspólne zginaczy nadgarstka i jego przyczep do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (tzw. łokieć golfisty); a także ścięgna tricepsa i bicepsa wraz z ich przyczepami do kości, chrząstkę i błonę maziową oraz nerwy: łokciowy, promieniowy, pośrdokowy.

Aparat USG jest też pomocny podczas badania dynamicznego łokcia i umożliwia bardziej precyzyjną ocenę jego struktur w rzeczywistym czasie ruchu. Pozwala to ocenić m. in.  stabilność stawu, ruchy rotacyjne głowy kości promieniowej czy też zespoły wklinowywania błony maziowej będące często przyczyną bólu.