Wykorzystanie aparatu USG podczas badań diagnostycznych pozwala ocenić stan mięśni, więzadeł i powierzchni stawowych. Dzięki niemu możliwe jest zweryfikowanie ewentualnych zmian, jakie nastąpiły w wyniku urazów, czy stanów zapalnych. Dużą zaletą badania USG biodra jest fakt, że pozwala ono odnaleźć ciała wolne, jakie pozostają niewidoczne na zdjęciach rentgenowskich. Najczęściej wykonuje się je u osób z dolegliwościami bólowymi, zaburzeniami ruchomości stawu biodrowego, a także w celu oceny zmian po urazach, stanach zapalnych czy też powstających w wyniku zwyrodnień. Samo badanie nie jest bolesne i nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania.

Badanie USG stawu biodrowego u dorosłych

Wykorzystanie ultrasonografu w badaniu stawu biodrowego u osób dorosłych pozwala sprawdzić, czy znajduje się w nim płyn, co może wskazywać na stan zapalny. Oprócz tego umożliwia ono wykluczenie nierówności i nawarstwień kostnych procesów zapalnych. Trzeba przy tym wiedzieć, że wiarygodność tego badania w dużej mierze zależy od warunków anatomicznych i nierzadko stanowi metodę pomocniczą w diagnozie ewentualnych patologii.

Badanie USG biodra u dzieci

Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych występuje u dzieci z nieprawidłowo wykształconym stropem panewki. Zmiany te pojawiają się już w żuciu płodowym i postępują po porodzie. Badanie USG pozwala w szybki sposób zdiagnozować nieprawidłowości w anatomii tego stawu i odpowiednio wcześnie podjąć leczenie, a tym samym przywrócić jego pełną funkcjonalność w dalszym życiu małego pacjenta.