Kraków, ul. Józefa Kałuży 1,  Godziny przyjęć: pn.-pt. 8.00-21.00
SportoKlinik

Usługi

Badanie USG stawu skokowego

USG stawu skokowego jest częstym badaniem w diagnostyce urazów skrętnych w leczeniu urazów i stanów zapalnych. USG stawu skokowego pozwala ocenić m. in. więzadło strzałkowo-skokowe przednie i tylne, więzadło strzałko-piętowe, trójgraniaste, obecność wysięku w stawie, ścięgno Achillesa, pochewki ścięgniste i ścięgna. Badanie ultrasonograficzne umożliwia też ocenę przepływu krwi przez wybrane struktury, a dzięki temu pozwala zdiagnozować patologiczne ukrwienie oraz stan zapalny.

Badanie USG dynamiczne stawu skokowego

W niektórych przypadkach konieczne jest dokonanie oceny wydolności więzadeł stawu skokowego w badaniu dynamicznym. USG w takich przypadkach pozwala ocenić stabilność tego stawu, a także stan ścięgien i innych struktur wraz w trakcie ruchu stawu.

Sonochirurgia stawu skokowego

Zabieg ten umożliwia precyzyjną iniekcję dostawową pod kontrolą USG, punkcję przy jednoczesnym ominięciu struktur naczyniowo-nerwowych. Aparat ultrasonograficzny pozwala kontrolować nakłucie lub podanie leku w zmienioną chorobowo tkankę, dzięki czemu iniekcja jest niezwykle precyzyjna i bardziej skuteczna.

SportoKlinik

Partnerzy