Określenie stopa „płaska” lub „płasko-koślawa” stosowane jest dla opisania schorzenia stopy polegającego na spłaszczeniu jej łuku podłużnego i koślawego ustawienia pięty. Termin ten jest mało precyzyjny, ponieważ stopy płaskie mogą być sztywne lub korektywne, a samą deformację powodują różne czynniki.

Korektywne stopy płasko-koślawe to często spotykany problem, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Trudności w jednoznacznej diagnozie powoduje rozróżnienie wszystkich wariantów normy, które mogą być związane z ogólną wiotkością stawów. Zdarza się więc, że u małych dzieci stopa wydaje się płaska z powodu naturalnie występującej poduszeczki tłuszczowej zmniejszającej się wraz ze wzmacnianiem mięśni krótkich stopy oraz doskonaleniem mechanizmu chodu.

Jakie dolegliwości może powodować płaskostopie?

U niektórych osób osłabienie układu więzadłowego powoduje utrwalenie i pogłębienie pierwotnej deformacji stopy. W większości przypadków tego typu problemy stanowią bardziej mankament kosmetyczny, ale w połączeniu z nadwagą albo ogólną wiotkością mogą przyczynić się do powstawania kolejnych deformacji, jak np. paluch koślawy, oraz prowadzić do stopniowo nasilających się dolegliwości bólowych.

Metody leczenia

W przypadku pierwszego stopnia deformacji stosowane są odpowiednio wybrane wkładki ortopedyczne. Drugi i trzeci stopień deformacji nierzadko powoduje konflikt z obuwiem, a niekiedy staje się przyczyną dolegliwości bólowych odczuwanych podczas chodzenia, a w skrajnych przypadkach także podczas odpoczynku.

Operacyjne leczenie płaskostopia jest wymagającym zabiegiem ze względu na konieczność zastosowania szerokiego dostępu operacyjnego, a także użycia implantów oraz rekonwalescencji wymagającej długiego unieruchomienia kończyny w gipsie. Często łączy się różne techniki korekcji stopy celem odtworzenia prawidłowych stosunków anatomicznych i uzyskanie dobrego wyniku klinicznego i funkcjonalnego.