Artroskopia to technika operacyjna, która w sposób małoinwazyjny leczy schorzenia w zakresie stawu skokowego.

Zabieg odbywa się pod kontrolą kamery oraz bardzo małego obiektywu, dzięki czemu można wykonać zabiegi naprawcze w zakresie stawu. Specjalne narzędzia oraz wspomniana kamera wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia w skórze, co znacznie przyspiesza powrót pacjenta do zdrowia, a ponadto ogranicza ryzyko wystąpienia okołooperacyjnego zakażenia. Wskazaniami do artroskopii stawu skokowego jest usunięcie impigementu (konflikt) przedni stawu skokowego po skręceniu stawu, rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego, artroskopowa artrodeza stawu skokowego lub podskokowego, naprawa chrząstki w przebiegu wydzielającej martwicy chrzęstno-kostnej.

Przebieg zabiegu

Przed operacją wykonywane jest znieczulenie. W tym celu anestezjolog bada pacjenta oraz wyjaśnia na czym polega proponowane przez niego rozwiązanie – w większości przypadków jest to ogólne znieczulenie dożylne. Wybiera się je bardzo często ze względu na mniejszą ilość możliwych powikłań, ale też z powodu braku przykrych skutków ubocznych charakterystycznych dla znieczulenia ogólnego, a więc nudności i wymiotów, bólu gardła i krtani oraz uczucia ogólnego rozbicia. W niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem podczas artroskopii jest znieczulenie podpajęczynówkowe.

Zabieg przeprowadza się z dostępu przedniego lub tylnego. Przez 2 punktowe nacięcia na poziomie stawu wprowadza się narzędzia oraz kamerę, przy których pomocy wykonuje się naprawę uszkodzonych struktur.

W jaki sposób należy przygotować się do artroskopii stawu skokowego?

Do zabiegu pacjent kwalifikowany jest przez lekarza ortopedę wykonującego operację. Oprócz badania klinicznego wykonywane jest także diagnostyczne USG albo badanie MRI, a w niektórych przypadkach dodatkowo RTG stawu. Konsultacja i uzgodnienie z pacjentem wskazań do zabiegu pozwala ustalić jego termin.

Oprócz wspomnianych wyżej badań wykorzystywanych w diagnostyce uszkodzeń stawu skokowego, przed operacją pacjent powinien wykonać także morfologię i grupę krwi, próby wątrobowe, układ krzepnięcia, EKG, poziom cukru, elektrolity czy analizę moczu, a ponadto poddać się szczepieniu p-WZW B. Szczegółowe informacje na temat wymaganych badań powinien przekazać lekarz prowadzący. Jeśli pacjent cierpi z powodu przewlekłych chorób, przed zabiegiem musi skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który wykluczy ewentualne przeciwwskazania do operacji. Rankiem w dniu zabiegu należy zgłosić się do szpitala na czczo. Artroskopia przeprowadzana jest w trybie chirurgii jednego dnia, a pacjent zazwyczaj wypisywany jest do domu już w następnej dobie po wykonaniu operacji.

Zalecenia po zabiegu

Pacjent po operacji przyjmuje leki przeciwbólowe, a poddany zabiegowi staw zostaje unieruchomiony. Przez tydzień od artroskopii powinien on w znacznym stopniu ograniczyć aktywność fizyczną, a przez ok. 3 tygodnie poruszać się za pomocą kul, aby nie obciążać kończyny. Oprócz tego lekarz albo rehabilitant informuje go w jaki sposób należy wykonywać codzienne czynności i z jaką siłą może stawać na zoperowanej kończynie. Odpowiednie ćwiczenia oraz stopniowe coraz większe obciążanie kończyny pozwalają na szybki powrót do zdrowia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że całkowity czas rekonwalescencji zależny jest od rodzaju wykonanej operacji, a także od zaangażowania pacjenta w rehabilitację i stosowania się do zaleceń lekarza.