Medyczny Trening Personalny 60 min 200,00 zł
Medyczny Trening Personalny + masaż medyczny 350,00 zł
Medyczny Trening Personalny + masaż sportowy 350,00 zł
Medyczny Trening personalny duo/2 osoby 330,00 zł
Medyczny Trening Personalny + masaż medyczny duo 650,00 zł
Masaż medyczny 150,00 zł
Karnet 4 wejścia trening 650,00 zł
Karnet 8 wejść trening 1200,00 zł
Karnet 4 wejścia trening + masaż 1100,00 zł
Karnet 8 wejść na trening + masaż 2300,00 zł
Pooperacyjny trening motoryczny 200 zł
Trening funkcjonalny – przygotowanie do uprawiania sportu – 45 min 200 zł