Łąkotka ulega uszkodzeniu najczęściej podczas urazuskrętnegokolana, kiedy chrząstka zakleszcza się pomiędzy krawędziami kłykci piszczelowego i udowego. W takiej sytuacji dochodzi do powstania pęknięcia, a jednym ze sposobów terapii jest szycie łąkotki.

Diagnostyka

Uszkodzenia łąkotki rozpoznać można na podstawie wywiadu z pacjentem, a także w oparciu o badanie fizykalne i dodatkowe badania obrazowe. RTG pozwala wykluczyć ewentualne złamania w obrębie stawu, zaś USG i rezonans magnetyczny są konieczne dla dokładnego zlokalizowania uszkodzeń i oceny ich rozmiarów. Lekarz po przeprowadzeniu całościowej diagnostyki i stwierdzeniu, że najlepszą metoda leczenia łąkotki jest jej szycie, kieruje pacjenta na zabieg, dzięki któremu możliwe będzie przywrócenie sprawności.

Jak wygląda zabieg szycia łąkotki?

Operacja szycia łąkotki rozpoczyna się od wykonania dwóch małych nacięć skóry. Następnie wszystkie wewnętrzne elementy stawu – a więc łąkotka przyśrodkowa, łąkotka boczna, chrząstka stawowa i więzadła – są dokładnie oglądane. Później lekarz odsłania miejsce urazu za pomocą specjalnego haczyka. Szycie łąkotki daje najlepsze rokowania w przypadku uszkodzenia przytorebkowego trzonu chrząstki.

Po ocenie rozmiarów uszkodzenia lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu konkretnej metody naprawy pozwalającej uratować łąkotkę. Kolejny krok to implantowanie zszywki, której zadaniem jest zbliżyć uszkodzony fragment do torebki stawowej, a także umożliwić późniejszy zrost i regenerację chrząstki. Za pomocą specjalnych narzędzi lekarz skrawa tkanki łąkotki, aby całość lepiej się goiła. Kolejny krok to wprowadzenie zszywki, czyli nici chirurgicznej z dwiema kotwiczkami – muszą one zostać ulokowane w odpowiedni sposób, aby możliwe było wewnątrzstawowe szycie. Po wykonaniu szycia nadmiar nici jest odcinany.

Po szyciu wewnątrzstawowym lekarz sprawdza stabilność łąkotki. Jeśli jest ona odpowiednio przymocowana do torebki stawu, do chrząstki podaje się pobrany wcześniej od pacjenta szpik kostny bogaty w komórki macierzyste i czynniki wzrostu – preparat ten zaaplikowany w tkanki łąkotki znacznie zwiększa potencjał gojenia. Operacja szycia łąkotki kończy się płukaniem stawu i zszyciem nacięć w skórze.

Rehabilitacja po szyciu łąkotki

Już następnego dnia po operacji pacjent rozpoczyna rehabilitację pod okiem  , który udziela tzw. instruktażu pooperacyjnego. Polega on na nauce chodzenia o kulach czy prawidłowego wykonywania podstawowych ćwiczeń. Dzień po zabiegu pacjent może opuścić szpital. Po upływie ok. dwóch tygodni należy zgłosić się na kontrolę oraz usuwanie szwów.

Szycie łąkotki sprawia, że może ona w dalszym ciągu służyć pacjentowi. Po operacji konieczna jest rehabilitacja – pacjent powinien wykonywać odpowiednie ćwiczenia, a do poruszania się używać kul łokciowych. Ważne jest również, aby przez ok. 3 tygodnie po zabiegu nie przeciążać operowanej nogi. Powrót do pełnej sprawności następuje zazwyczaj po trzech miesiącach, ale podstawowe czynności można wykonywać znacznie wcześniej.