Wykorzystanie USG w leczeniu urazów

Wykorzystanie USG w leczeniu urazów

Nowoczesny sprzęt, jaki obecnie dostępny jest w wielu dziedzinach medycyny, pozwala bardziej szczegółowo zbadać pacjenta i jednoznacznie określić przyczynę dolegliwości. Wysokiej jakości aparaty USG w połączeniu w umiejętnościami lekarza, jego wiedzą i doświadczeniem to najlepsza gwarancja precyzyjnego badania tkanek miękkich, a także zarysów kostnych układu ruchu.

Zdarza się, że w niektórych przypadkach wykorzystanie ultrasonografu jest bardziej skuteczne i sprawdzi się lepiej, niż badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. Dotyczy to sytuacji, kiedy istnieje konieczność wykonania badania dynamicznego, a więc ruchu określonej części ciała w czasie rzeczywistym.

USG jako kontrola zabiegów iniekcyjnych

Niektóre leki muszą zostać podane bardzo precyzyjnie i dokładnie w miejsce zmienione chorobowo. Taka aplikacja możliwa jest wyłącznie z jednoczesną kontrolą wkłucia dokonywaną za pomocą ultrasonografu. Badanie USG jest całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne, doskonale sprawdza się w sytuacji, kiedy istnieje konieczność zobrazowania tkanek miękkich. Właśnie dlatego na całym świecie wykorzystuje się je nie tylko w diagnostyce, ale również w zabiegach małoinwazyjnych. Warto wiedzieć, że nieprecyzyjne podanie farmaceutyku, albo niedokładnie wykonana punkcja może doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, albo sprawić, że leczenie będzie nieskuteczne. USG wykorzystywane jest więc w celu:

  • precyzyjnego podania leku w zmienione chorobowo miejsca – w uszkodzone mięśnie, stawy, ścięgna, czy więzadła;
  • precyzyjnego wykonania punkcji, np. stawu, cysty, torbieli Bakera, czy kaletki;
  • kontroli podczas leczenia za pomocą osocza bogatopłytkowego zawierającego czynniki wzrostu PRP.

Sonochirurgia

Sonochirurgia obejmuje techniki małoinwazyjne, które są wykonywane z ciągłym obrazowaniem za pomocą aparatu ultrasonograficznego i narzędzi endoskopowych. Do zalet tej metody terapeutycznej należy zaliczyć dokładność, a także bezpieczeństwo stosowania, co sprawia, że jest ona przyjazna dla pacjenta. Wśród zabiegów miniinwazyjnych wykonywanych pod kontrolą USG wymienić można:

  • nakłucie miejsca urazu ścięgna, więzadła lub mięśnia w celu podania leku albo czynników wzrostu PRP mających na celu stymulację naturalnej regeneracji uszkodzonych tkanek;
  • nakłucie i wypłukanie zwapnień, np. w przypadku wapniejącego zapalenia ścięgna;
  • nakłucie torbieli galaretowatej (ganglionu) wraz z aplikacją leku do opróżnionej przestrzeni;
  • igłowanie – np. stawu kolanowego – aby zmniejszyć obrzęk i przekrwienie; technika ta stosowana jest z dużą skutecznością w dolegliwościach bólowych wewnętrznego przedziału stawu kolanowego;
  • punkcja kaletki, np. w biodrze, łokciu, barku czy rzepce przy jednoczesnym odessaniu płynu i podaniu leku.

Sonochirurgia barku to zabieg, podczas którego lekarz dokonuje precyzyjnego nakłucia zwapnień przy ciągłej kontroli USG barku. Metoda ta jest stosowana m. in. w leczeniu ścięgien pierścienia rotatorów (również z możliwością wypłukania zwapnień), iniekcjach dostawowych, iniekcjach do kaletki ponadramienno-podbarkowej z leku, a także w przypadku zabiegów polegających na ostrzykiwaniu uszkodzonych tkanek osoczem bogatopłytkowym zawierającym czynniki wzrostu.

Jak widać, badanie za pomocą aparatu USG wykorzystywane jest nie tylko w diagnozowaniu schorzeń i urazów, ale również doskonale sprawdzi się podczas precyzyjnych zabiegów wymagających ciągłej kontroli. Sonochirurgia w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się rozwinęła i zyskuje coraz większe znacznie w Polsce i na świecie. Jej zalety, wśród których wymienić można bezpieczeństwo stosowania i nieinwazyjność, sprawiły, że metoda ta stosowana jest przez wielu chirurgów – zarówno w naszym kraju, jak też i poza jego granicami. Pozwala ona precyzyjnie zaaplikować lek oraz osocze bogatopłytkowe, dzięki czemu terapia jest bardziej skuteczna, a ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych w znacznym stopniu zminimalizowane. Wykorzystanie ultrasonografu będzie więc idealnym rozwiązaniem dla osób cierpiących z powodu dolegliwości pojawiających się w wyniku urazów.