Wspinaczka górska – najczęstsze kontuzje

Wspinaczka górska - najczęstsze kontuzje

Aby trenować wspinaczkę i zachować zdrowie stawów oraz mięśni należy dbać o odpowiedni zakres ruchomości kręgosłupa, stabilność stawu ramiennego oraz odpowiednią siłę kończyny górnej. Gdy któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, może dojść do kompensacyjnych przeciążeń, które po pewnym czasie mogą skutkować pojawieniem się kontuzji.

Przyczyny kontuzji

Podczas wspinania się powinniśmy wykonywać prawidłowe wzorce ruchowe kończyny górnej – tj. bark, łokieć i ręka powinny pracować w odpowiedniej kolejności. Obręcz barkowa powinna być stabilizowana w pożądanej pozycji, a staw ramienny powinien być scentrowany w panewce łopatki. Następnie dochodzi ruch łokcia, a następnie ręki. Zaburzenia w tym wzrorcu są obecne gdy, np. posiadamy ograniczoną mobilność odcinka piersiowego kręgołupa, tj. garbimy się – dochodzi wtedy do wymuszenia nieprawidłowej pozycji łopatki, zaburzenia tzw. rytmu ramienno-łopatkowego i nieprawidłowej stabilizacji barku. Słaby bark kompensowany jest nieprawidłowym napięciem mięśni w okolicy łokcia i ręki – np. osłabienie mięśni stożka rotatorów może wywołać przeciążenie mięśni nawracających przedramię.

Zespół cieśni podbarkowej

Ruchy wykonane rękami ponad głową, a przede wszystkim podciąganie ciężaru ciała na kończynie górnej może prowadzić do przeciążeń mięśnia nadgrzebieniowego przebiegającego w tzw. przestrzeni podbarkowej. Przestrzeń ta może ulec zwężeniu wskutek zmian zwyrodnieniowych lub w wyniku nieprawidłowej pozycji bliższej części kości ramiennej.

Łokieć golfisty

Osłabienie mięśni obręczy barkowej z kompensacyjnym przeciążeniem mięśni nawracających przedramię i zginających nadgarstek wywołuje ból po przyśrodkowej stronie łokcia. Jest to związane z rozwojem tzw. łokcia golfisty.

Uszkodzenia ścięgien mięśni zginających palce

Duże obciążenie ręki podczas podciągania ciała ku górze może prowadzić do przewlekłych przeciążeń, a nawet do naderwania lub zerwania ścięgna. Objawem jest ostry ból, możliwy obrzęk oraz upośledzenie siły chwytnej jednego z palców.