[vc_row centered=”yes”][vc_column][vc_column_text]

  1. Umowa o świadczenie Usługi Teleporady zostaje zawarta w chwili:
  • złożenia Wniosku Rejestracyjnego za pośrednictwem zamówienia porady przez telefon bądź e-mail,
  • akceptacji regulaminów.
  • Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Teleporady podlega następującym warunkom
  • Dokonując zgłoszenia należy podać adres e-mail Pacjenta i numer telefonu kontaktowego.

2. Złożenie Wniosku Rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę składającą Wniosek Rejestracyjny oświadczenia, że:

–        osoba składająca Wniosek Rejestracyjny ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

–        wskazany podczas rejestracji adres e-mail i numer telefonu należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest jego przedstawiciel ustawowy.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje wedle schematu:

– Pacjent łączy się z Rejestracją poprzez infolinię, podając swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres email) oraz określając z jakim Ekspertem chciałby się skonsultować;

– Rejestracja tworzy w swojej bazie informację o konsultacji oraz zbiera informacje na temat Pacjenta na podstawie danych przekazanych przez niego podczas rozmowy telefonicznej;

– Po zarejestrowaniu Konsultacji, Rejestracja przesyła na podany przez Pacjenta adres email bądź sms na nr telefonu komórkowego potwierdzenie rejestracji z linkiem do rachunku bankowego na które należy uiścić opłatę za Usługę:

4. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Świadczenia Telemedycznego jest przekazanie następujących danych:

– imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),

– data urodzenia,

– płeć,

– obywatelstwo,

– adres miejsca zamieszkania

– numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),

– dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji Świadczenia Telemedycznego,

– adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]