Realloplastyka stawu biodrowego jest zabiegiem mającym na celu wymianę części lub całości zaimplantowanej endoprotezy na nową.

 

Operacja rewizyjna stawu biodrowego wykonywana jest w przypadkach:

  • zużycia i/lub obluzowania zaimplantowanej endoprotezy, co może powodować dolegliwosci bólowe oraz destrukcję podłoża kostnego;
  • infekcji okołoprotezowej,
  • zwichnięć
  • złamań okołoprotezowych
  • i wielu innych…

Zdarza się też, że operacja realloplastyki konieczna jest w sytuacji, kiedy proteza biodra zostaje ulokowana w nieprawidłowy sposób, co w efekcie może powodować różnego rodzaju dolegliwości. Podczas operacji możliwe jest usunięcie zużytej protezy, skorygowanie jej niewłaściwego położenia lub przemieszczania się albo zlikwidowanie infekcji, a także wszczepienie nowej protezy w odpowiedniej pozycji. Zdarza się, że usunięcie zakażenia w trakcie operacji nie jest możliwe – w takich sytuacjach protezę wszczepia się dopiero po jego wyleczeniu antybiotykami.

Zalety rewizyjnej wymiany stawu biodrowego

Operacja zalecana jest w celu usunięcia odczuwanego w stawie biodrowym dyskomfortu, trzeba jednak pamiętać, że w przypadku poważnych uszkodzeń uczucie to może pozostać nawet pomimo prawidłowo przeprowadzonego zabiegu. Obluzowana proteza powodująca uszkodzenie okolicznych kości wymaga operacji zatrzymującej ten proces, jednak zdarza się, że konieczny w tej sytuacji będzie przeszczep kości. Pacjenci, u których wszczepiony staw ma tendencję do rozłączania się, powinni poddać się operacji podczas której lekarz dokona zabudowania stawu niwelującego ten problem. W przypadku operacji spowodowanej złamaniem kości w pobliżu protezy celem zabiegu chirurgicznego jest zespolenie kości, przy czym konieczna może być wymiana protezy na nową, a także przeszczep kości. Tego typu trudności komplikują zabieg i wydłużają czas jego trwania, dlatego bardzo często pacjenci odczuwają po operacji dyskomfort spowodowany uszkodzeniem mięśni wokół złamania. Nie jest to nic dziwnego biorąc pod uwagę, jak poważnym urazem jest operacja realloplastyki stawu biodrowego.

Na czym polega przeszczep kości?

W przypadku utraty znaczącej części kości spowodowanej sztucznym stawem konieczny może okazać się przeszczep kości pozwalający na uzupełnienie powstałego ubytku. Obecnie istnieje kilka metod chirurgicznego odbudowania stawu biodrowego, a wyboru typu operacji dokonuje lekarz w trakcie zabiegu.

Przeszczep kości pozyskuje się od innych pacjentów, którzy wcześniej zostali dokładnie przebadani w celu weryfikacji bezpieczeństwa wykorzystania ich tkanek w leczeniu innych osób. Instytucje zajmujące się dostarczaniem kości do przeszczepów podlegają bardzo surowym regulacjom prawnym, jednak pomimo tego zdarzyć się mogą przypadki zakażenia wirusem HIV albo żółtaczką typu C. Przeszczep umiejscowiony w odpowiedni sposób u biorcy zastępuje brakujące fragmenty kości, a wraz z biegiem czasu zrasta się z jego kością i w efekcie tworzy jej integralną część.