zjazd pta sportoklinik

Zespół SPORTOKLINIK na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Artroskopowego