Dr. Paweł Skowronek na międzynarodowym kursie ESSKA-EKA

Dr. Paweł Skowronek podczas wykładu na kursie ESSKA-EKA w Weronie